Home

 

If you are looking for a reliable, affordable and professional English-Polish Translation or Interpreting Service, you've come to the right place. 

 

www.polishpen.co.uk is run by Paulina Clopet, Polish native speaker,  qualified to efficiently translate and interpret your assignment. 

As a freelancer, I offer professional English – Polish Translations and Interpreting Services for Legal, Business, Commercial, Private and Public Sector, to include:


I ensure that the Service provided, complies with approved, high and professional standard.

 • Diploma in Police Interpreting, DPI - Polish, Feb. 2016
 • Devon and Cornwall Police registered, No: 518107
 • Home Office, Visas & Immigration Approved, No:  52822
 • Ministry of Justice Public Service Interpreter, HMCTS Supplier No: 4794315
 • Crown Prosecution Service Supplier No: 100906
 • Professional Indemnity covered (AXA Insurance)


I started www.polishpen.co.uk in 2012 as a continuation of my interest in English Legal System through my work with the UK Police and the Ministry of Justice. In 2013 I became a member of ITI, UK’s biggest association for practising professional Translators and Interpreters. In 2018 I joined the National Register of Public Service Interpreters in UK. 


Together with my Bachelor's and Master’s Degree in Polish and professional experience, I cover extended Interpreting Service in the South West of England (Devon, Cornwall, Somerset) and in Poland.


In respect to document translation service, which is not location specific, I carry out various translations online, via my website (www.polishpen.co.uk).

 

As an independent translator, I strive to deliver an excellent service and offer face-to-face interpreting / translations that are reliable, accurate and confidential. 


I interpret for Devon and Cornwall Police, National Probation Service, UK Courts, NHS, Private Solicitor’s Firms and Barrister’s Chambers. 


I can translate personal documents, criminal reports, 

witness statements, emails, business presentations and corporate websites. I can offer audio transcription service if required.

 

 

As a Legal Language Advisor and Interpreter, I have over 4,000 hours experience providing Public Service Interpreting working closely with the MOJ, CPS, NPS and UK Police.

 

Furthermore, I offer business & conference Interpreting for all UK and Polish based companies, from English (American English) to Polish  and offer polish document translation service Worldwide.

 

 

Image description
Image description
Image description

Strona główna

Jeśli szukasz niezawodnych, profesjonalnych usług tłumaczeniowych, pisemnych lub ustnych - to dobrze trafiłeś.


www.polishpen.co.uk prowadzony jest przez Paulinę Clopet, Polkę, posiadająca kwalifikacje do sprawnego tłumaczenia i interpretacji Twojego zadania.
Jako niezależny tłumacz j. polskiego oferuję profesjonalne angielsko-polskie usługi tłumaczeniowe w tym: pisemne i ustne dla sektora prawnego, biznesowego, handlowego, prywatnego i publicznego, włącznie:

Zapewniam, że świadczone usługi są zgodna z zatwierdzonym, wysokim i profesjonalnym standardem.

 • DPI - Dyplom Tłumacza Policyjnego, J. Polski, Luty 2016
 • Zarejestrowany Tłumacz ustny dla Policji w Devon i Kornwalii Nr 518107
 • Zatwierdzony Tłumacz Ustny dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: wizy i imigracja Nr. 52822
 • Zatwierdzony Tłumacz Ustny dla Ministerstwa Sprawiedliwości, HMCTS Nr. 4794315
 • Zatwierdzony Tłumacz Prokuratury Koronnej, Nr. 100906
 • Ubezpieczenie w razie odszkodowania (AXA)

Rozpoczęłam www.polishpen.co.uk w 2012 roku jako kontynuację mojego zainteresowania angielskim systemem prawnym, poprzez moją współpracę z policją w Wielkiej Brytanii i Ministerstwem Sprawiedliwości. W 2013 roku zostałam członkiem ITI, największego brytyjskiego stowarzyszenia zajmującego się praktykami zawodowymi tłumaczy pisemnych i ustnych. W 2018 roku dołączylam do Narodowego Rejestru Tłumaczy Sektora Publicznego w Wielkiej Brytanii.  


Wraz z moim tytułem licencjata i magistra z j. polskiego oraz zawodowymi doświadczeniami, obejmuję rozszerzoną ofertę tłumaczeń ustnych i pisemnych w południowo-zachodniej Anglii (Devon, Cornwall, Somerset) oraz w Polsce.

W odniesieniu do usługi tłumaczenia pisemnego, które nie jest związane z konkretną lokalizacją, przeprowadzam różne tłumaczenia dokumentów przez Internet za pomocą mojej strony internetowej (www.polishpen.co.uk).

Jako niezależny tłumacz staram się dostarczać doskonałą obsługę, oferując rzetelne, dokładne i poufne tłumaczenia.

Współpracuję z: Policja w Devon i Kornwalii, Państwowym Kuratorium Sadowym, brytyjskimi sądami: Trybunałem, Sadem Grodzkim i Najwyższym. Oferuje usługi dla prywatnych firm komercyjnych, kancelarii adwokackich, oraz współpracuje z Krajowa Służba Zdrowia. Potrafię tłumaczyć dokumenty osobiste, raporty karne, zeznania policyjne, prezentacje biznesowe, pocztę elektroniczna i strony internetowe. W razie potrzeby mogę zaoferować usługę transkrypcji audio.

Jako doradca i tłumacz języka polskiego, posiadam ponad 4,000 godzin doświadczenia w zakresie świadczenia usług publicznych, prawnych, przy ścisłej współpracy z Policją, Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą, Sadową oraz Państwowym Kuratorem Sądowym.


Ponadto oferuję tłumaczenia ustne biznesowe i konferencyjne dla różnych firm z Polski i z Wielkiej Brytanii, tłumacząc z angielskiego (oraz amerykańskiego) na polski oraz podejmuje polskie tłumaczenia dokumentów, za pomocą internetu, na terenie całego świata.

 


Business / Commercial Translations


The recent developments in Polish Economy have proven an increased need for UK based, Polish translators.  In the last 10 years, numbers of Corporate UK companies have moved their offices to Poland, starting business collaboration within the Polish Economy.


Services provided by www.polishpen.co.uk are tailored to your needs and requirements; business-friendly with professional approach, followed by specific translation / interpreting system, which delivers accurate and efficient service.

 


To arrange Interpreting or Translation Service, please email: info@polishpen.co.uk


From UK call on: 07765 855128

         

From Poland call on: 0044 7765855128

Image description
Image description


Tłumaczenia Handlowe / Biznesowe


Najświeższe wydarzenia w gospodarce polskiej wykazują wzrost zapotrzebowania na brytyjskich tłumaczy. Na przełomie ostatnich dziesięciu lat, ogromna liczba firm brytyjskich przeniosła swoje siedziby do Polski i rozpoczęła aktywną współprace gospodarczą w ramach gospodarki polskiej.

 

Usługi świadczone przez www.polishpen.co.uk są dostosowane do potrzeb i wymagań klienta. Nasze profesjonalne podejście oferuje niezawodne interpretacje i tłumaczenia językowe, z opracowanym systemem, który zapewnia dokładne i skuteczne usługi.


 

W celu zlecenia tłumaczenia ustnego albo pisemnego, prosimy o kontakt na adres: info@polishpen.co.uk


Kontakt telefoniczny:

Z Wielkiej Brytanii, połączenie: 07765 855128

 

Połączenie z Polski: 0044 7765855128